Eklenti Başlığı

Eklenti Başlığı

Top List

Eklenti Başlığı

Eklenti Başlığı

Eklenti Başlığı

2011 ALES Puan Hesabı Nasıl Yapılıyor?

3.5 PUANLAMA

Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için ham puanların ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel-1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır.

Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır. Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testte hatalı soru bulunduğu takdirde ilgili testi cevaplayan tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecek ve adayların puanları diğer sorulara verdikleri cevaplarla birlikte hesaplanacaktır.


Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

 

Sayısal-1 SP Sayısal-2 SP Sözel-1 SP Sözel-2 SP
Sayısal AP 0,35 0,35 0,3 
Sözel AP 0,2 - 0,4 0,4
Eşit AP 0,4 0,2 0,4 
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak, 100 üzerinden
puanlara dönüştürülecektir.

ALES Puanı = 70 + (30 [ 2 (AP – X ) – S]/ 2 ( B – X ) – S)

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
AP : Adayın ağırlıklı puanı
X : Ağırlıklı puanların ortalaması
S : Ağırlıklı puanların standart sapması
B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !